دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تبريز
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

خواهشمند است پیش از استفاده نسخه جدید، ابزارکاربری "دیدگاه5" را از قسمت مربوطه دریافت و نصب نمایید.

با توجه به الزام انتخاب گیرندگان نهایی نامه، درصورتیکه انتخاب گروهی عناوین موجب افزایش سطرها میشود؛ می‌توان پیش از جایگذاری مشخصات نسبت به تغییر دستی "محل درج اتوماتیک گیرندگان" در الگوی نامه اقدام و از عبارتی نظیر (مدیران محترم، رؤسای محترم و...) استفاده نمائید. در غیر اینصورت از تغییر دستی الگوی نامه خودداری گردد. 

توجه توجه

خواهشمند است از تهیه پیش‌نویس مشابه بر روی "الگوهای پیشین" پرهیز شود.در غیر این صورت نامه شماره نمی گردد.

آدرس ورود به دیدگاه (5)

http://office.tbzmed.ac.ir:8090

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>